Om covid-19 och graviditet

Vid positiv Covid-19 test under graviditet och de sex första veckorna efter förlossningen, kontakta din barnmorska på vardagar.

Om det är helg, ring kvinnokliniken 0771-111 888.

Alla som bor i Sverige och har fyllt 12 år, inklusive gravida, rekommenderas vaccination. För att boka tid för vaccinering, ta kontakt med den vårdcentral du är listad på.  Läs mer på  Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp. Det finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex. fetma, högt blodtryck och diabetes. Därför bör gravida som har någon ytterligare riskfaktor rådgöra med sin barnmorska. För gravida som inte är vaccinerade rekommenderar vi att du är extra försiktig och noggrant följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19. Läs mer på Om covid-19 för gravida — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)