Coronavirus och risk för smitta

  • För att minska risk för coronasmitta kommer vi inte anordna föräldragrupper under våren och sommaren.
  • Föräldraförberedelse i form av filmer ligger på hemsidan under fliken Aktuellt. Fråga din barnmorska om lösenordet.
  • Vi  ställer in vattengympan  på måndagarna tills vidare.
  • Vi kommer bara ha tidbokade besök.
  • Dropin på tisdagar och fredagar är  inställda.

Besökande med bokad tid till barnmorska ombeds komma utan barn och anhöriga. Uppge om du behöver tolk i samband med tidbokningen.