Coronavirus och risk för smitta

  • För att minska risk för coronasmitta kommer vi inte anordna föräldragrupper under mars och april.
  • Vi  ställer in vattengympan  på måndagarna under  mars och april.
  • Vi kommer bara ha tidbokade besök. Dropin på tisdagar och fredagar ställs in under mars och april.

Besökande med bokad tid till barnmorska ombeds komma utan barn och anhöriga.