Coronavirus och risk för smitta

  • För att minska risk för coronasmitta är föräldragrupperna webbaserade.
  • Besökande med bokad tid till barnmorska kan nu ha med sig en frisk anhörig.
  • Föräldraförberedelse i form av filmer ligger på hemsidan under fliken Aktuellt. Fråga din barnmorska om lösenordet.
  • Vi  ställer in vattengympan  på måndagarna tills vidare.
  • Vi har bara tidbokade besök.

 

Uppge om du behöver tolk i samband med tidbokningen.