Vi som arbetar här

Hos Barnmorskorna Malmö får du träffa någon av våra barnmorskor Annika Resch, Maria Löf, Eva-Lotta Welander, Nadja Sjölin, Karin Borgehed och Anneli Hagen.

De flesta gravida behöver inte träffa läkare under graviditeten, men givetvis får du träffa läkare om barnmorskan bedömer att det behövs. Våra läkare är Gabriel Raoust och Margareta Steinwall  som båda är specialister i obstetrik och gynekologi.

Annika Resch

Barnmorska

Maria Löf

Barnmorska

Eva-Lotta Welander

Barnmorska

Nadja Sjölin

Barnmorska

Karin Borgehed

Barnmorska

Anneli Hagen

Barnmorska

Gabriel Raoust

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi

Margareta Steinwall

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi