Vi som arbetar här

Hos Barnmorskorna Malmö får du träffa någon av våra barnmorskor Annika Resch, Maria Löf, Eva-Lotta Welander, Nadja Hallgren, Anneli Hagen, Helena Näslund och Ella Torkelsson.

De flesta gravida behöver inte träffa läkare under graviditeten, men givetvis får du träffa läkare om barnmorskan bedömer att det behövs. Våra läkare är Gabriel Raoust, Margareta Steinwall och Anna-Karin Duvald som alla är specialister i obstetrik och gynekologi.

Annika Resch

Barnmorska

Maria Löf

Barnmorska

Eva-Lotta Welander

Barnmorska

Nadja Hallgren

Barnmorska

Anneli Hagen

Barnmorska

Helena Näslund

Barnmorska

Ella Torkelsson

Barnmorska

Gabriel Raoust

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi

Margareta Steinwall

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi

Anna-Karin Duvald

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi