Vi som arbetar här

Hos Barnmorskorna Malmö får du träffa någon av våra barnmorskor Liv Gretland, Annika Resch, Maria Löf, Eva-Lotta Welander eller Nadja Sjölin

De flesta gravida behöver inte träffa läkare under graviditeten, men givetvis får du träffa läkare om barnmorskan bedömer att det behövs. Våra läkare är Gabriel Raoust och Margareta Steinwall  som båda är specialister i obstetrik och gynekologi.

Liv Gretland

Barnmorska

Annika Resch

Barnmorska

Maria Löf

Barnmorska

Eva-Lotta Welander

Barnmorska

Nadja Sjölin

Barnmorska

Gabriel Raoust

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi

Margareta Steinwall

Specialistläkare i obstetrik/gynekologi