Cellprov

Är du 23 år eller äldre och har blivit kallad av Region Skåne för screening av livmoderhalscancer är du välkommen till oss. Provet tas från livmodertappen och hela provtagningen tar inte mer än några minuter. Provet tas för att tidigt kunna upptäcka förändringar som på lång sikt kan utvecklas till livmoderhalscancer. Även om du är vaccinerad mot livmoderhalscancer är det viktigt att du tar provet.

Provtagningen är gratis.

Om tiden du fått inte passar kan du ringa oss och boka en annan tid.

Du behöver inte avboka tiden om du inte vill komma.