Växa Tryggt – hembesöksprogram till nyblivna föräldrar

Vi är glada för att kunna erbjuda Växa Tryggts hembesöksprogram till dig som är förstagångsförälder eller till dig som fått ditt första barn i Sverige och är född i Öst- och Sydeuropa (utanför EU), Afrika, Asien eller Sydamerika. För att du ska få en trygg start som nybliven förälder erbjuder vi ett hembesöksprogram där BVC-sjuksköterska, barnmorska och föräldrarådgivare gör totalt sex hembesök under ditt barns första 15 månader.

Läs mer: kfsk.se/vaxatryggt/