Växa Tryggt

Mer stöd till familjer som fått sitt första barn!

Vi deltar i projektet Växa Tryggt,  föräldraskapsstöd i samverkan där vi får möjlighet att erbjuda familjer som fått sitt första barn sex hembesök fram till barnet är 18 månader.

På de olika hembesöken tar en barnsjuksköterska från BVC Bambino med en barnmorska från Barnmorskorna Malmö, en tandhygienist från Tandvården eller en av föräldrastödjarna på familjecentralen Lindängen.

Syftet med projektet är att stödja nyblivna föräldrar och att bidra till en mer jämlik start i livet.

 För mer information, prata med din barnmorska eller  BVC-sjuksköterska