Växa Tryggt

Nu ger vi extra stöd till förstföderskor! 

Vi deltar i projektet Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan där förstagångsfödande får flera hembesök.

På de olika hembesöken tar BVC Bambino med personal från Barnmorskorna Malmö, Tandvården och Föräldrastödjarna på familjecentralen Lindängen.

Vi utgår från varje familjs möjligheter och behov och sätter det nyfödda barnets hälsa och familjens välmående i fokus.